Jadwal Majelis Ta’lim

MATERI PEMBELAJARAN

♦ AKIDAH ♦

♦ AKHLAK ♦

♦ TA’LIM AL-QUR’AN ♦

♦ QIRAAT AL-QUR’AN ♦

♦ FIQIH IBADAH ♦


TAHUN 1440 H/2019 M

No. Penceramah Tanggal Pelaksanaan Tempat
1. Prof. Dr. KH. Fuad Wahab 13 Januari 2019 Madrasah Al-Barokah
2. Dr. H. Badruzzaman, M.Ag 10 Februai 2019 Madrasah Al-Barokah
3. Prof. Dr. H. Uus Ruswandi, M.Pd 10 Maret 2019 Madrasah Al-Barokah
4. Dr. KH, Abdul Hamid, M.Ag 14 April 2019 Madrasah Al-Barokah
5. Hj. Nia Kurniati, S.Ag 12  Mei 2019 Madrasah Al-Barokah
6. Asep Rizal Khoeruddin, M.Ag 16 Juni 2019 Madrasah Al-Barokah
7. Ustadz Asep Jatnika, SE, MM 14 Juli 2019 Madrasah Al-Barokah
8. Drs. H. Hafidz Muslih, M,Ag 11 Agustus 2019 Madrasah Al-Barokah
9. Drs. H. Dede Burhanuddin 08 September 2019 Madrasah Al-Barokah
10. KH. Hasan Mud’is, M.Ag 13 Oktober 2019 Madrasah Al-Barokah
11. Ustdz Ujang Abdurrahman 10 November 2019 Madrasah Al-Barokah
12. KH. Lili Wahyudi, M.Pd 08 Desember 2019 Madrasah Al-Barokah

TAHUN 1439 H/2018 M

No. Penceramah Tanggal Pelaksanaan Tempat
1. Hj. Yustina Yuliasari, M.Ag. 14 Januari 2018 Madrasah Al-Barokah
2. Dr. H. Badruzzaman, M.Ag 11 Februari 2018 Madrasah Al-Barokah
3. Drs. H. D. Burhanuddin 11 Maret  2018 Madrasah Al-Barokah
4. Drs. H. Hafidz Muslih, M,Ag 08 April 2018 Madrasah Al-Barokah
5. Hj. Nia Kurniati, S.Ag / 13 Mei 2018 Madrasah Al-Barokah
6. Ustadz Asep Jatnika, SE, MM 03 Juni  2018*) Madrasah Al-Barokah
7. Dr. H. U. Burhanuddin, M.Ag 08 Juli 2018 Madrasah Al-Barokah
8. Nanang Qosim, M.Ag 12 Agustus 2018 Madrasah Al-Barokah
9. Hariman Surya Siregar, M.Ag 09 September 2018 Madrasah Al-Barokah
10. Dr. Moh.  Erihadiana, M.Pd. 14 Oktober 2018 Madrasah Al-Barokah
11. Ustdz Ujang Abdurrahman 11 Nopember 2018 Madrasah Al-Barokah
12. Lili Wahyudi, M.Pd 09 Desember 2018 Madrasah Al-Barokah

TAHUN 1438 H/2017 M

No. Penceramah Tanggal Pelaksanaan Tempat
1. Dr. H. Badruzzaman, M.Ag 08 Januari 2017 Madrasah Al-Barokah
2. Dr. Ijudin,  S.Ag, M.Si 12 Februari 2017 Madrasah Al-Barokah
3.  Drs. Hafidz Muslih, M,Ag 12 Maret  2017 Madrasah Al-Barokah
4. Drs. H. Dede Burhanuddin 09 April 2017 Madrasah Al-Barokah
5. Hj. Nia Kurniati, S.Ag 14 Mei 2017 Madrasah Al-Barokah
6. Dr. H. Undang Burhanuddin, M.Ag 11 Juni  2017 Madrasah Al-Barokah
7. Dr. Uus Ruswandi, M.Pd. 09 Juli 2017 Madrasah Al-Barokah
8. Ustadz Asep Jatnika, SE, MM 13 Agustus 2017 Madrasah Al-Barokah
9. Nanang Kosim, M.Ag 10 September 2017 Madrasah Al-Barokah
10. Dr. Mohammad Erihadiana, M.Pd. 08 Oktober 2017 Madrasah Al-Barokah
11. Hariman Surya Siregar, M.Ag 12 Nopember 2017 Madrasah Al-Barokah
12. Dra. Hj. Imas Rosyanti, M.Ag 10 Desember 2017 Madrasah Al-Barokah

TAHUN 1437 H/2016 M

No. Penceramah Waktu Pelaksanaan Tempat
1. Drs. H. Ujang Dedih, AR, M.Pd 10 Januari 2016 Madrasah Al-Barokah
2. Nia Kurniati, S.Ag 14 Februari 2016 Madrasah Al-Barokah
3. Drs. H. Undang Burhanuddin, M.Ag 13 Maret 2016 Madrasah Al-Barokah
4. Dr. Mohammad Erihadina, M.Pd. 10 April 2016 Madrasah Al-Barokah
5. Kamaluddin, S.Ud 08 Mei 2016 Madrasah Al-Barokah
6. L  i  b u r / Bulan Ramadhan 12 Juni 2016 Madrasah Al-Barokah
7. Nanang Kosim, M.Ag 17 Juli 2016 Madrasah Al-Barokah
8. Dr. Uus Ruswandi, M.Pd. 14 Agustus 2016 Madrasah Al-Barokah
9. Drs. H. Idad Suhada, M.Pd 11 September 2016 Madrasah Al-Barokah
10. Dra. Hj. Imas Rosyanti, M.Ag 09 Oktober 2016 Madrasah Al-Barokah
11. Hariman Surya Siregar, M.Ag 13 Nopember 2016 Madrasah Al-Barokah
12. Ust. Abdurrahman 11 Desember 2016 Madrasah Al-Barokah

TAHUN 1436 H/2015 M

No. Nama Penceramah Waktu Tempat
1. Tety Maryati, Lc September 2014 Madrasah Al-Barokah
2. Lilis, S.Pdi Oktober 2014 Madrasah Al-Barokah
3. Nuhidayat, S.Ag Desember 2014 Madrasah Al-Barokah
4. Drs. Muslihuddin, M.Mpd Januari 2015 Madrasah Al-Barokah
5. Drs. H. Ubus Busaeri Februari 2015 Madrasah Al-Barokah
6. Drs. Asep Muhidin Maret Madrasah Al-Barokah
7. Drs. Dede Burhanuddin April Madrasah Al-Barokah
8. Prof. Dr. Nurwajah Ahmad EQ, MA Juni Madrasah Al-Barokah
9. Nia Kurniati, S.Ag Agustus Madrasah Al-Barokah
10. Drs. Ujang Abdurrahman September Madrasah Al-Barokah
11. Dr. Uus Ruswandi Oktober Madrasah Al-Barokah
12. Syafaat Ali Syariati, LC Nopember Madrasah Al-Barokah